Cookies


A4ict gebruikt op deze website functionele cookies die zonder expliciete toestemming gebruikt mogen worden, maar ook cookies waarvoor wel toestemming van de gebruiker nodig is. Dat zijn cookies om de website te analyseren en te verbeteren.

Daarom geven we duidelijk aan dat we cookies kunnen gebruiken en vragen daarvoor toestemming.

Door akkoord aan te klikken bij onze vraag om toestemming of door het blijven gebruiken/bezoeken van de website, geeft u aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies op de website van A4ict.

Als u cookies op A4ict.com niet wilt accepteren, vragen we u deze website te verlaten.